ส่งครูย้ายกลับภูมิลำเนา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต
1
นางชูศรี  แนวสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน พร้อมกับคณะครูเดินทางไปส่ง
คุณครูนงค์นุช  รอดกล่อม ย้ายกลับภูมิลำเนา โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน จังหวัดปราจีนบุรี
NUCH1 NUCH2 NUCH3 NUCH4 NUCH5

ติดต่อ สพป.สก.1