พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว)  พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นวันครบรอบ  ๒๓ ปี การสถาปนาจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

img_8734 img_8736 img_8738 img_8743 img_8744 img_8745 img_8746 img_8747 img_8748 img_8749 img_8751 img_8754 img_8758 img_8759 img_8763 img_8766 img_8767 img_8768 img_8769 img_8770 img_8771 img_8774 img_8775 img_8777 img_8780 img_8781 img_8782 img_8785 img_8787 img_8788 img_8790 img_8791 img_8792 img_8793 img_8794 img_8795 img_8796 img_8797 img_8799 img_8800 img_8802 img_8803 img_8804 img_8806 img_8808 img_8810 img_8811 img_8812 img_8815 img_8817 img_8818 img_8819 img_8820 img_8823 img_8827 img_8829 img_8832

20161201_082722 20161201_083625 20161201_083628 20161201_085830 20161201_090557 20161201_090604 20161201_090715 20161201_090918 20161201_091224 20161201_091226 20161201_091530 20161201_091533 20161201_091607 20161201_091609 20161201_101725 20161201_101858 20161201_101900 20161201_102508 20161201_103136

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา