งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี)

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันรายการกิจกรรมต่างๆ ให้โรงเรียนตรวจสอบว่าแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค มีเอกสารที่จะต้องส่งหรือไม่ ตามที่ระดับภาคได้กำหนดให้ พร้อมส่งภายในวัน เวลา ที่กำหนดไว้ โดยการส่งเอกสารอาจจะส่งทางไปรษณีย์แบบตอบรับ ให้ทางโรงเรียนติดตามข่าวเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (ระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี) อย่างละเอียดได้ที่  http://central66.sillapa.net/ เอกสารดังแนบ

scan0047

scan0048

scan0049

 

ติดต่อเรา