การคัดเลือกผลงานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดส่งผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 

โดยกำหนดให้ผลงานตามหลักเกณฑ์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.skp.moe.go.th 

moe001

 

ติดต่อเรา