ประกาศโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียนใต้ถุนโล่งบันไดขึ้น ๒ ข้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์(e-bidding)

phromnimit

ติดต่อเรา