ตรวจสุขภาพฟัน ป.6

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารรัตนสรานุสรณ์ (IEP)โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ามาดูแลตรวจสุขภาพฟันและให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

25591128-img_1576 25591128-img_1591 25591128-img_1599 25591128-img_1625

click

ติดต่อเรา