ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๒/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ติดต่อเรา