พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖

กองลูกเสือโรงเรีนบ้านน้ำซับเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ติดตามเราได้ทาง http://www.bannumsub.com/index.php และ https://www.facebook.com/thanormchit/

for-six-king-rama img_8739 img_8743 img_8748 img_8751 img_8754 img_8755 img_8756 img_8759 img_8760 img_8765 img_8768 img_8771 img_8773 img_8777

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา