น้อมถวายความอาลัย

ผอ.คณะครูร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

1000

1003

1001

 

Message us