ขอเชิญประชุม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 – 3 สังกัด สพป. สระแก้ว เขต 1
ทุกโรงเรียน ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและออกแบบกิจกรรมของโรงเรียนในฝัน
ในวันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน  2557
เวลา  13.00  น.  ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อเรา