ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเวศ โตเจริญ

ด้วย คุณพ่อประเวศ  โตเจริญ บิดา นายอนุพงศ์  โตเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านทัพหลวง
ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดใหม่บางคล้า  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

–  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง  วันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น. ของทุกวัน 
– กำหนดการฌาปนกิจศพ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00

คณะเจ้าภาพจึงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพ คุณพ่อประเวศ โตเจริญ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ติดต่อเรา