ขอเชิญร่วมบริจาคชุดกันหนาวตามโครงการ ไออุ่นที่มอบให้ น้อมถวายอาลัย องค์ภูมิพล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดยการนำของท่านไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา เมตตา และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ร่วมบริจาคชุดกันหนาวให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารและประสบภัยหนาว ตามโครงการ “ไออุ่นที่มอบให้ น้อมถวายอาลัย องค์ภูมิพล” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา