โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย และการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 รงเรียนบ้านท่าเกษมได้ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย และการรวมพลังแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

page1

page2

page3

page4

ติดต่อ สพป.สก.1