กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

คณะครูโรงเรียนบ้านคลองทราย

ร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

image_ba9e4f7

image_3fd234b

image_49992ed

image_df98847

20161125_145140

20161125_145136

ติดต่อเรา