การถ่ายทำ VTR แบบสอบวัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

ภาพบรรยากาศการถ่ายทำ VTR  แบบสอบวัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย

1

3

5

6

8

2

4

9

21

15085522_1342893015741348_3885102330566778371_n

7

Message us