พิธีราชสดุดีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

โรงเรียนบ้านคลองทราย
จัดพิธีราชสดุดีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

1

2

3

4-1

4

5

6

7

8