กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และ สวนปาล์มฟาร์มนก

img_1998

img_2012

img_2004 img_1975

img_1978

img_2017

img_2042

img_2098

Message us