พิธีราชสดุดีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา ได้จัดพิธีราชสดุดีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖    เมื่อวันที่

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ติดต่อเรา