โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดพิธีถวายราชสดุดี และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้จัดพิธีถวายราชสดุดี  และจัดกิจกรรมบำเพ็ญpage1page2page