เลือกตั้งสภานักเรียน 57

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

ปีการศึกษา 2557

วันที่  12  มิถุนายน  2557

เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ  อาคารอเนกประสงค์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์)

1jpg.2jpg.

DSCF6581 DSCF6579 DSCF6578 DSCF6576 DSCF6575 DSCF6574 DSCF6570 DSCF6569 DSCF6568

ติดต่อเรา