โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 ( ส้วม 4 ที่นั่ง)

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคาร สพฐ.4  ( ส้วม 4 ที่นั่ง)  โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน 04prakas

Message us