“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯวางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเขาสิงโต ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙001 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ติดต่อเรา