“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โรงเรียนบ้านวังรี

ผอ.ธีรโชติ  เจริญยิ่ง  นำกองลูกเสือโรงเรียนบ้านวังรี  

จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙

img_9323 img_9368 img_9371 img_9377 img_9383 img_9399 img_9408 img_9409 img_9410 img_9411 img_9412 img_9427 img_9432 img_9436

 

ติดต่อเรา