***ระลึกคุณ…บูชาครู***

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง จัดพิธีไหว้ครู ‘2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู

t3

t2

t4

t5

t7

t8

t9

t10

ติดต่อเรา