ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเพื่อดำเนินการจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขข้อมูลนักเรียน ป.2 , ป.4 , ป.5 , ม.1, ม.2  เพื่อนำไปจัดทำแบบทดสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559  (โรงเรียนใดที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณาเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีแดงเพื่อการตรวจสอบข้อมูลของเขตพื้นที่) ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559  ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y2OXrM2IeHiZYaPi_hrPu5Aaf9wHGyffNtQNgbhGPnA/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา