ผอ.สพป.สก๑ เป็นประธานพิธีบวชสามเณร

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา ณ วัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

IMG_9493 IMG_9502 IMG_9564 IMG_9605 IMG_9622 IMG_9644 IMG_9654 IMG_9704 IMG_9710 IMG_9716 IMG_9729

IMG_9444 IMG_9477 IMG_9489

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา