กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตนารี — โรงเรียนบ้านคลองทราย —

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตนารี

                 โรงเรียนบ้านคลองทรายร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  กลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์  จัดโครงการเข้าค่ายพัการศึกษา ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านคลองทราย ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็ก  ร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน ๙ โรงเรียน มีลูกเสือ – เนตรนารีที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๑๘๓ คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๒ค คน เข้าร่วมโครงการ  โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในพิธี1 2 3 4 5 6 7 8