นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ และคณะข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร เพื่อติดตามนักเรียนอ่านออก เขียนได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์

05