สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี และชั้นโท ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในระดับชั้น ป.5 และ ป. 6 ในส่วนของการสอบจะมีทั้งหมด 4 วิชาด้วยกัน 1.กระทู้ 2.ธรรม 3.พุทธ 4.วินัย
1

2

3

6

25591121-img_7311

25591121-img_7308

click

ติดต่อเรา