ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารรัตนสรานุสรณ์ (IEP)โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เข้ามาดูแลตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

2

3

ติดต่อเรา