รวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดยท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยในช่วงเช้ามีการเคารพธงชาติ ปฏิญานตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาทีและร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) ส่วนช่วงบ่ายประกอบกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ได้แก่ การทำความดีด้วยกาย การทำความดีด้วยวาจาและการทำความดีด้วยใจ เช่น กิจกรรมอาสา การตั้งสัจจเพื่อทำความดี การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ เป็นต้น

1 25591122-img_7454

5 4-2225591122-img_7691 25591122-img_7491 25591122-img_7486 25591122-img_7381 25591122-img_752625591122-img_7797 25591122-img_7799 25591122-img_7804 25591122-img_7809 25591122-img_7826 25591122-img_7851 25591122-img_7857 25591122-img_7867click

ติดต่อเรา