กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี

รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ณ ลานเสาธง

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559

img_6357 img_6364 img_6366 img_6384 img_6395 img_6403 img_6435 img_6443 img_6464 img_6469 img_6481 img_6483 img_6489 img_6493 img_6494 img_6495

ติดต่อเรา