กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนบ้านวังรี

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผอ.ธีรโชติ  เจริญยิ่ง  นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังรี

จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙img_9085 img_9104 img_9118 img_9123 img_9134 img_9138 img_9148 img_9160 img_9162 img_9176 img_9181 img_9190 img_9191 img_9206 img_9213 img_9229 img_9239 img_9242 img_9253 img_9255 img_9261 img_9265

 

ติดต่อเรา