กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ลานเสาธง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี

รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯและร่วมบำเพ็ญประโยชน์

ณ ลานเสาธง

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2559

1000

1004

1001

1003

 

ติดต่อ สพป.สก.1