โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้ร่วมกิจกรรม ” รวมพลังแห่งความภักดี “และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

    โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้ร่วมกิจกรรม”รวมพลังแห่งความภักดี “และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ในวันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

page11 page page12

ติดต่อเรา