กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนบ้านบ้านคลองน้ำใสได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

57

22295

62

61

66

58

59

60

11984

12006

12007

12010

12011

12012

12013

12018

12019

12021

12022

12023

12024

12024_0

12027

ติดต่อเรา