สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 21 พฤศจิกายน 255

ผอ. คณะครูและนักเรียน เครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ ได้มาสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 21 พฤศจิกายน 255

13

18

26633

222

24

26637

ติดต่อ สพป.สก.1