ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ขอยกเลิกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามที่ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง เมื่อวันที่ 21-25 พฤศจิกายน พ.ศ 2559 ไว้แล้วนั้น ทางโงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศการสรรหาบุคลากรดังกล่าว

เนื่องด้วยสำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะเป็นผู้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย

241159

ติดต่อเรา