กิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ ๘๙ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยรับการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตน จากนั้นนายไสว สารีบท ได้นำข้าราชการฯ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยการแปรรูปอักษรเป็นเลข ๙ และปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์) ในบริเวณรอบๆอาคารสำนักงานฯ อีกด้วย

img_9178img_9193img_9102 img_9108 img_9109 img_9110 img_9111 img_9112 img_9113 img_9114 img_9120 img_9121 img_9122 img_9123 img_9124 img_9125 img_9126 img_9129 img_9130 img_9131 img_9132 img_9133 img_9134 img_9135 img_9136 img_9137 img_9138 img_9139 img_9140 img_9141 img_9142 img_9143 img_9144 img_9145 img_9146 img_9147 img_9149 img_9151 img_9152 img_9155 img_9157 img_9158 img_9160 img_9162 img_9165 img_9171 img_9174 img_9175 img_9177 img_9181 img_9189 img_9191

โสภณวิทย์ กัณเกตุ   ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา