กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ติดต่อเรา