สอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

ผอ.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีและโรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ 6

จัดกิจกรรมน้อมถวายอาลัย

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และสอบธรรมศึกษา ณ อาคารเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

1000

1001

1003

 

ติดต่อเรา