ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าลงทะเบียน 1,200 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.pyo1.go.th/news/index.php?topic=1305.0

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา