ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่ายวังน้ำเย็น เครือข่ายตาหลังใน และเครือข่ายมหาเจริญ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557  สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) จึงขอเรียนเชิญครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา