คำปฏิญาณในการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

        ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว 3955 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 แจ้งให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น  สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอส่งคำปฏิญาณตน เพื่อให้ใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

scan0029

 

ติดต่อเรา