รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครู     รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท จากผู้ใหญ่ใจดี คุณสมชาย-คุณสุดา เลาห์วีระพาณิชและคณะ

1-2

2

3

25591119-img_7173

25591119-img_7183

25591119-img_7194

 

ติดต่อเรา