ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.สระแก้ว เขต 1 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นสนามแข่งขัน ดนตรีและนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559

1

2

5

6

click

 

ติดต่อเรา