การประเมินครูชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารรัตนสรานุสรณ์ (IEP)โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินครูชาวต่างชาติ พร้อมด้วยท่านศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สก.1 คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมประเมิน ซึ่งโรงเรียนได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาและได้จัดให้มีการประเมินครูชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและท่านผู้อำนวยการยังได้ไปตรวจเยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ ซึ่งกำลังทำระบบไฟฟ้า

25591117-img_6946

25591117-img_6959

25591117-img_6972

25591117-img_6975

25591117-img_6979

25591117-img_6980

25591117-img_6984

25591117-img_6988

25591117-img_6993

25591117-img_6995

click

ติดต่อเรา