มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ได้จัดมอบทุนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่บ้านวัธนเวคิน เลขที่ ๒ ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานครฯ

มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา ได้จัดมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม  
ประจำปี  ๒๕๕๙ ในวันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ที่บ้านวัธนเวคิน  เลขที่ ๒  ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ  
แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานครฯ

page

ติดต่อเรา