โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ขอแจ้งให้ครูปฐมวัยที่จะเข้าอบรม ในวันที่ 20 – 21 พฤศิจกายน 2559 ณ หอประชุมบุนนาค กรุณาให้นำเอกสาร (ดังแนบ) มาประชุมด้วย พร้อมเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

  1. มีดคัตเตอร์
  2. กรรไกร
  3. ดินน้ำมัน

โดยพร้อมเพรียง ขอขอบคุณ ศน.รองรัตน์  ศิริ 0917311441

18-11-59-1-copy

ติดต่อเรา