การประเมินครูชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่อาคารรัตนสรานุสรณ์ (IEP)โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินครูชาวต่างชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมประเมิน ซึ่งโรงเรียนได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาและได้จัดให้มีการประเมินครูชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559

25591115-img_6825

25591115-img_6831

25591115-img_6839

25591115-img_6851

25591115-img_6858

25591115-img_6873

click

ติดต่อเรา